Prijave
Zaštita podataka
Zaštita privatnosti tvrtke VETTURELLI d.o.o.

Izjava o zaštiti podataka tvrtke VETTURELLI d.o.o. o sudjelovanju u događanjima

Mi u VETTURELLI d.o.o. (u daljnjem tekstu Organizator), shvaćamo zaštitu podataka veoma ozbiljno i poštujemo Vašu privatnost. Sakupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke samo uz Vašu suglasnost ili ako postoji neki drugi zakonski temelj za to, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR-om) i važećim Zakonom o Zaštiti podataka i drugim pozitivnim propisima.

 

Sljedeća Izjava o zaštiti podataka vrijedi za sudjelovanje u događanjima tvrtke VETTURELLI d.o.o. (u daljnjem tekstu Organizator).

 

Odgovorna osoba:

VETTURELLI d.o.o.
Svetice 36
10000 Zagreb
e-mail: b2run@vetturelli.com

 

Podaci za kontakt osobe ovlaštene za zaštitu podataka:

 

Dijana Vetturelli
Svetice 36
10000 Zagreb

b2run@ vetturelli.com

 

Svrha obrade podataka

(1) Prilikom prijave prikupljaju se osobni podaci sudionika (prezime, ime, spol i ostali podaci). Ti podaci koriste se za realizaciju sudjelovanja u utrkama. U to se eventualno ubraja i medicinska skrb sudionika za vrijeme događanja.

(2) Ako se sudionik sam prijavi, organizator podatke dobiva od njega, ako prijava uslijedi preko kapetana tima, organizator podatke dobiva od njega.

(3) Ako se navode daljnji podaci za obračun sudjelovanja, ti se podaci obrađuju isključivo u svrhu obračuna i ne prosljeđuju trećoj strani.

(4) Svaki sudionik dobiva startni broj i čip koji se pridružuju njegovim podacima, navedenim pod (1). Za vrijeme utrke pomoću čipa utvrđuje se vrijeme svakog sudionika i pridružuje osobi.

(5) Podaci o vremenu vrednuju se nakon završetka događanja i izrađuju se liste rezultata.

(6) Liste rezultata objavljuju se na internetskoj stranici nakon završetka događanja s prezimenom, imenom, spolom, startnim brojem, postignutim vremenom, nazivom tima/tvrtkom, osim ako je riječ o tome da je sudionik u okviru procesa prijave odabrao opciju "anonimnog sudjelovanja", koja isključuje objavu personaliziranog rezultata.

(7) Fotografije, filmske snimke i intervjue sa sudionicima, timovima i partnerima koji se objavljuju u vezi sa sudjelovanjem u događanju, organizator i partneri (sponzori) događanja mogu bez prava na naknadu staviti na raspolaganje za objave u tisku, PR, promidžbene i komercijalne svrhe.

(8) Osobni podaci koji su prikupljeni sukladno točki (1) prosljeđuju se komercijalnom pružatelju usluga, kako bi sudionicima stavili na raspolaganje videa o ulasku u cilj (u daljnjem tekstu "ciljni video servis"). S prijavom sudionik daje pristanak na pohranjivanje i prosljeđivanje podataka u tu svrhu. No, ovime sudionik ne izjavljuje istodobno da bi mogao kupiti taj video.

(9) Prilikom prijave od kapetana tima traži se obvezno broj mobitela, a od sudionika to nije obvezno. Nema korištenja brojeva mobitela u komercijalne svrhe.

(10) Da bismo mogli dovršiti Vašu prijavu može biti potrebno ili se zakonski zahtijevati prijenos Vaših podataka trećim stranama (npr. pružateljima usluge koje mi angažiramo i kojima dajemo pristup podacima itd.), sudovima ili javnoj vlasti. Prijenos Vaših podataka vrši se isključivo u skladu s GDPR-om, posebno da bi se dovršila Vaša narudžba ili na temelju Vaše prethodne suglasnosti.

Neki od primatelja se nalazi izvan zemlje ili obrađuju Vaše podatke od tamo. Moguće je da razina zaštite podataka u drugim zemljama ne odgovara onoj razini koja postoji u Hrvatskoj. Međutim, prenosimo Vaše osobne podatke samo onim zemljama za koje je Europska Komisija odredila da imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka ili primjenjujemo mjere da bismo osigurali da svi primatelji imaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

 

Pravni temelj za obradu vaših podataka

(11) Pravni temelj za obradu vaših podataka je sklapanje ugovora o sudjelovanju u nekom od naših događanja (čl. 6 st. 1b Opće uredbe o zaštiti podataka)

(12) Pravni temelj za objavu rezultata utrke je opravdan interes Organizatora sukladno čl. 1f Opće uredbe o zaštiti podataka. Opravdani interes Organizatora sastoji se u informaciji javnosti i drugim sudionicima o utrkama i rezultatima sudionika kao i o izradi ranking-lista (npr. "najbrži šef" itd.).

 

Daljnji sudionici u obradi podataka

Kod organizacije i provedbe utrka Organizator surađuje sa sljedećim partnerom, koji za provedbu svoje djelatnosti od nas dobiva potrebne podatke:

Digital race tracking d.o.o.

Matije Gupca 47, 49000 Krapina

(u daljnjem tekstu: Digital race tracking)

 

Usluge za koje se vrši odgovarajuća obrada podataka od strane Digital race tracking-a:

  • mjerenje vremena i objava rezultata utrka
  • provedba obračuna sudjelovanja kao i menadžment sudionika tvrtki koje bukiraju i

sudjeluju preko online-alata za bukiranje B2Run.hr

 

Opoziv danih pristanaka

Ako se obrada vaših podataka temelji na vašem pristanku, isti možete opozvati u bilo kojem trenutku s djelovanjem za budućnost. Za ovo nije potrebno navođenje razloga.

 

Kako dugo se pohranjuju vaši podaci?

Podaci koje obrađujemo u svrhu provedbe sudjelovanja sukladno upravnim propisima (obračun), pohranjuju se sukladno zadanim zakonskim obvezujućim uvjetima na period do 10 godina.

Drugi osobni podaci pohranjuju se samo tako dugo koliko je to potrebno za pružanje naših usluga. To se, između ostaloga, odnosi na stavljanje na raspolaganje povijesti rezultata s rezultatima događaja Organizatora iz prošlosti.

 

Pravo na obavijest, ispravku, brisanje itd.

Na raspolaganju vam stoje vaša tzv. osobna prava, t. j. prava koja možete ostvariti. Proizlaze iz EU Opće uredbe o zaštiti podataka koja vrijedi i u Njemačkoj:

Pravo na obavijest, čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo na obavijest o svojim pohranjenim osobnim podacima.

Pravo na ispravku, čl. 16 Opće uredbe o zaštiti podataka
Ako ustvrdite da su vaši osobni podaci koji se obrađuju netočni, možete zahtijevati ispravku.

Brisanje, čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka
Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka, ako se tome ne protive zakonski rokovi za pohranu podataka.

Pravo na ograničenje obrade, čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka
Imate pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka. To doduše znači da se vaši osobni podaci ne brišu, no označavaju se, kako bi se ograničila daljnja obrada ili korištenje.

Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka
Pod određenim uvjetima imate pravo na to da možete svoje podatke dobiti u strukturiranom formatu koji je čitljiv računalnim putem.

Pravo na prigovor sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka
Imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. To doduše znači da se vaši osobni podaci ne brišu, no označavaju se, kako bi se ograničila daljnja obrada ili korištenje.

 

Žalba kod nadležnog tijela zbog povreda zaštite podataka

Imate pravo žaliti se kod nadležnog tijela, ako ste mišljenja da je obrada vaših podataka nedopuštena. Molimo vas da u takvom slučaju porazgovarate s nama kako bi se razjasnilo činjenično stanje.

Nadležno nadzorno tijelo je:
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Imajte na umu da se ova izjava o zaštiti podataka može promijeniti u bilo kojem trenutku. Stoga, preporučamo da posjećujete ovu stranicu redovito da biste bili upoznati s najnovijim informacijama vezanim za našu brigu o zaštiti podataka.

 

Zadnji put obnovljeno: 23.12.2021.