Prijave

RIVA - PREMA SV. FRANI - TRUMBIĆEVA OBALA - OBALA KNEZA BRANIMIRA - ŠETALIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA - ULAZ U VILU DALMACIJU (OKRET NA CESTI I VODA ZA NATJECATELJE) - ŠETALIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA - OBALA KNEZA BRANIMIRA - TRUMBIĆEVA OBALA - CILJNA RAVNINA NA SPLITSKOJ RIVI