Prijave

START ALEJA MATIJE LJUBEKA (TERENI ZA RUKOMET NA PIJESKU) - NASTAVAK PROMETNICOM ZA AUTOMOBILE I BICIKLE - OKREPA KOD RIBIČKOG PRILAZA (NETOM PRIJE OTOKA VESLAČA) - NASTAVAK PROMETNICOM ZA AUTOMOBILE I BICIKLE (ALEJA MATIJE LJUBEKA) - CILJ ZAPADNI ULAZ/IZLAZ (ULICA HRVATSKOG SOKOLA)